Medlemskap och avgifter


Ansökan om nytt medlemskap kan göras på sidan Bli Medlem

Medlemsavgifter för verksamhetsåret

 Barn/ungdom 250 kr

Vuxen 300 kr

Familj 400 kr

Stödmedlem 100 kr

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 28 januari innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Mer information om medlemmarnas rättigheter och skyldigheter går att läsa i stadgarna  §10-14.