Slopestylegrupp

Tack till Figo som kört några kvällar med slopestylegänget.
Vi har kört några ”prova på” tillfällen och vi hoppas på en fortsättning och hel vinter nästa säsong så
vi kan återuppta verksamheten med slopestyle som legat vilande något år.

Film från Julius Börjesson

Skulle du som klubbmedlem vilja dela dina filmer från dina Jibb äventyr så kontaktar ni Michael Bergström.