Stadgar

Stadgar_VFSK_faststallda_210822 kan laddas hem som PDF-fil.

För den ideella föreningen Valfjällets Slalomklubb med hemort Eda kommun, bildad den 28 mars 1972.


Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 22 Augusti 2021.